Svet simbolov

Vse, kar obstaja in kar nas obdaja ima svojo določeno energijo, ki jo tudi oddaja. Tako vsak človek, žival, rastlina, kot tudi predmet ima specifično energijo, s katero vpliva na svojo okolico. Človeško energijo zaznamuje tudi letnica rojstva vsakega od nas. Ko privekamo na svet ob točno določeni uri točno določenage dne, je to del splošnega Božjega oziroma Vesoljnega načrta.

Ko se rodimo, nam na podlagi datuma pripada tudi določeno Zodiaklno znamenje, pa naj si bo to naš horoskop, Kitajski itd. Za podrobnejšo dodatno razlago naše osebnosti si lahko pomagamo tudi s simboli Tarota – Profil Tarota, na podlagi katerega določimo t.i. Osebni simbol, Duhovni simbol in Zodiakalni simbol.

Izhajajoč iz simbolike Tarota lahko tudi izračunamo Simbol rasti za tekoče leto, ki pa, poudarjam, ni KOLEDARSKO LETO, temveč zajema obdobje od našega rojstnega dne do naslednjega rojstnega dne.
PRIMER: Če imamo rojstni datum 30.4.19XX (katerega koli leta), potem bomo izračunali Simbol rasti od 1.5.2015 do 30.4.2016 itd.

Simboli delujejo kot transformatorji energije, zato se pri svojem delu s katerimi koli kompleti kart povežemo z njimi, da manifestirajo sporočila v danih situacijah. S simboli pa se lahko povežemo tudi z namenom osebnega in duhovnega napredovanja. Tarot pa je torej simboličen prikaz in zemljevid naše zavesti in starodavna knjiga modrosti. Razkošje te njegove simbolike nam tako odprejo vse kar je mistično, saj se poglobijo globoko v našo zavest. Če proučujemo te simbole in se jim posvetimo na način, da se bomo duhovno razvijali, s tem odpremo t. i. “magično okence” naše zavesti.

Tarot torej po eni strani predstavlja mistično in ezoterično področje, po drugi strani pa je tudi izjemno močno in uporabno sredstvo za razumevanje in reševanje vprašanj in dilem našega vsakdanjega življenja.

Osebni simbol predstavlja naš izraz v zunanjem svetu, naše talente, darove, sredstva. Z drugimi besedami predstavlja način, na katerega nas vidijo drugi.

Duhovni simbol ali simbol duše predstavlja našo duhovno srčiko, torej predstavlja notranjo zalogo energije in naravnih sredstev, iz katerih črpamo svoj notranji izraz svoje osebnosti. Duhovni simbol je duhovno sredstvo, ki nas navdihuje na našem notranjem najglobljem nivoju.

Simbol rasti za tekoče leto je torej simbol rasti, ki se spreminja vsako leto in temelji na vsoti našega rojstnega datuma in tekočega leta. Leto rasti traja od enega rojstnega dneva do naslednjega, torej ni koledarsko leto, kot zajema Letni horoskop. Simbol rasti razkriva naše možnosti za rast, priložnosti, širjenje in izzive v tekočem letu od enega rojstnega dne do naslednjega.

Vsak simbol v Tarotu ima torej določeno energijo, ki jo oddaja in vpliva na nas in naše življenje v splošnem pomenu. Z izračunom omenjenih simbolov lahko torej spoznamo, zakaj se obnašamo tako in tako, zakaj do okolice reagiramo tako kot pač reagiramo, kakšni so naši izzivi in okoliščine, s katerimi se bomo po vsej verjetnosti soočili in spopadali v posameznem letu itd.

V komentarju na to temo sem podal svoj Simbol rasti za tekoče leto – Ogled razlage

Vas zanima s kakšnimi izzivi se boste spopadli v tekočem letu, torej v obdobju od zadnejga rojstnega dne do naslednjega? Klilknite na spodnjo povezavo in podarim vam izračun ter opis pod katerim vplivom simbola bodo delovale energije na vas in vaše življenje v tem obodobju.

Navodilo: v spletnem obrazcu v polju Zadeva napišite Simbol rasti za tekoče leto, v polje Sporočilo pa vpišite rojstni datum in morebiten dodaten komentar. Odgovor boste prejeli na vpisani e-poštni naslov.

Za izračun Simbola rasti za tekoče leto kliknite na naslednjo povezavo – Pošlji prošnjo za izračun

Kolo sreče1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.